Disclaimer

Hoveniersbedrijf Borst(Kamer van Koophandel: KvK 39071113), hierna te noemen Hoveniersbedrijf Borst, verleent u hierbij toegang tot www.teletuin.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Hoveniersbedrijf Borst behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.teletuin.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een con- creet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Hoveniersbedrijf Borst.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoveniersbedrijf Borst spant zich in om de inhoud vanwww.teletuin.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.teletuin.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hoveniersbedrijf Borst.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.teletuin.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijk- heid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.teletuin.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hoveniersbedrijf Borst nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hoveniersbedrijf Borst en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf Borst, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Mocht u fouten constateren op onze website verzoeken wij u deze aan ons te melden waarna wij hierop actie kunnen ondernemen.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.